Evakuer barnefamilier fra Moria nå!

De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere barna fra de umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. Regjeringens svar har så langt vært å etterlyse langsiktige løsninger.

Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning!

På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov.


En irakisk mann undersøkes av lege Bushra.

Kjære regjeringen Solberg, hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå!

De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere barna fra de umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. Regjeringens svar har så langt vært å etterlyse langsiktige løsninger.

Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning!

7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. De fryser og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på.

Norge og andre land står nå i en ekstraordinær og krevende situasjon. Korona-pandemien preger oss alle, og store deler av statsapparatet jobber døgnet rundt for å håndtere situasjonen. Alle forstår at det er en krevende tid. Men for menneskene som sitter fast i flyktningeleirer, representerer det nye viruset enda en økt fare. Karantene og strenge hygienerutiner som vi benytter for å beskytte oss selv og andre, er umulig å håndheve og de som bor der har ikke mulighet til å beskytte seg mot viruset. Og få, om noen, vil motta adekvat behandling.

Selv om barn ikke er mest utsatt for COVID-19, bor det kronisk syke barn i leirene som har store behandlingsbehov. Et akutt virusutbrudd vil kunne beslaglegge den lille helsehjelpen som fins. I tillegg blir barn utsatt hvis omsorgspersonene deres blir syke eller dør.

Om COVID-19 får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensene bli katastrofale. En trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten ekstra risiko for folkehelsen i europeiske land.

På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov.

Jeg signerer herved et krav om at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria.

46.350 signaturer overleveres regjeringen

Oppropet er nå stengt for mulighet til å signere, og signaturer overleveres regjeringen. Hjertelig takk til alle som har støttet og signert.